Trẻ vị thành niên thường có những hành vi mạo hiểm khó lường, theo các nhà nghiên cứu khoa học, họ đã rút ra những kết luận là nếu như đối với người trưởng thành, thì họ sẽ đặt tính an toàn lên hàng đầu. Tuy nhiên, đối với trẻRead More →