Kiến-thức-cơ-bản-về-chứng-khoán

Kiến thức cơ bản cần biết về thị trường chứng khoán

Xin chào các bạn, mình là Trần Việt – Một người đam mê các con số và các hình thức đầu tư. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán nhé.

  1. Hiểu đúng về thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là nơi người mua và người bán cùng giao dịch một món hàng là cổ phiếu. Cổ phiếu được coi như đại diện quyền sở hữu của người mua chúng đối với doanh nghiệp họ kỳ vọng. Cổ phiếu có thể được niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc những cổ phiếu dưới sàn, tức là giao dịch không công khai, ví dụ như các hình thức gọi vốn cộng đồng, huy động vốn của từng vòng từ các Shark.

Hình thức thực hiện mua bán cổ phiếu thực hiện qua giao dịch hoặc trên các website có tính năng giao dịch điện tử của các công ty chứng khoán

Ở một góc nhìn khác, Việt nghĩ thị trường chứng khoán là nơi các công ty gọi vốn từ cộng đồng, và các bên mua lựa chọn các công ty theo các tiêu chí để đầu cơ, lướt sóng hoặc đầu tư

2. Hiểu về sản giao dịch chứng khoán

Sàn giao dịch chứng khoán là nơi mua bán cổ phiếu và bảo lãnh sự an toàn cho các giao dịch chứng khoán.

Sàn giao dịch chứng khoán có các sản phẩm gồm:

  • Cổ phiếu thuộc chứng khoán cơ sở (gốc, nền tảng, nguyên bản): Là cái giấy xác nhận bạn có sở hữu cổ phần của một công ty cụ thể. Nó có thể là chứng chỉ hoặc bút toán sổ sách, dữ liệu điện tử xác nhận là bạn là cổ đông, bạn đang nắm cổ phần và đồng chủ sở hữu của công ty. Một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán có thể có từ vài trăm cổ đông đến vài trăm ngàn cổ đông. Miễn cứ nắm cổ phiếu thì bạn được gọi là cổ đông.
  • Chứng quyền có đảm bảo: chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện. Để dễ hiểu mình lấy ví dụ thế này, công ty chứng khoán A có một dự án đang triển khai, thủ tục pháp lý đầy đủ, họ muốn huy động vốn cộng đồng nên quyết định phát hành chứng quyền. Đến một thời điểm nhất định 3 tháng sau thì họ trả lại cho khách hàng mua với mức giá mới.
  • Chứng khoán phái sinh : Là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở. Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại, v,v.. hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v
  • Trái phiếu: Là một loại chứng khoán quy định rõ ràng nghĩa vụ của công ty phát hành phải trả cho người nắm giữ trái phiếu/ người mua một khoản tiền xác định. Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định thường kỳ và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty. Khi cty phá sản, công ty phải có nghĩa vụ trả tiền cho người mua trái phiếu trước, và cổ đông thì sau
  • Chứng chỉ quỹ : Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của NĐT đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng. Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán hình thành từ vốn góp của NĐT, với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đa dạng hóa đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác nhau nhằm phân tán rủi ro, trong đó NĐT không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ. Khi muốn thành lập quỹ, công ty quản lý quỹ phải phát hành chứng chỉ quỹ, NĐT mua chứng chỉ quỹ tức là đã xác nhận sự góp vốn của mình vào quỹ chung đó. Nôm na các bạn hiểu là đưa tiền cho 1 tổ chức có kiến thức, trình độ để họ chơi chứng khoán cho mình.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán của Trần Việt MB. Mỗi bài viết mình sẽ cố gắng chau chuốt và đơn giản nhất có thể. Xin cảm ơn các bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *