Xin chào các bạn Đến thời điểm này, Chum phải thừa nhận một sự thật, Chum đã hoàn toàn bị cuốn sách :” Nói sao để khích lệ và giúp con trưởng thành – Haim G.Ginott chinh phục hoàn toàn (Dĩ nhiên, cuốn trước đó sẽ là cuốn Vô cùngRead More →