mdrt-header-1000x600

Ngày 1/9/2020, Trần Việt vinh dự trở thành 1 trong 5 người đầu tiên của công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas đạt danh hiệu MDRT (Hiệp sỹ bàn tròn triệu đô) – Một danh hiệu cao quý trong nghành bảo hiểm được công nhận trên toàn cầu. NếuRead More →