NÊN MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHO AI TRONG GIA ĐÌNH?

Rất nhiều bậc phụ huynh đã hỏi và nhờ tôi tư vấn về việc, họ chưa có đủ tiền để mua bảo hiểm cho cả gia đình thì nên mua cho ai. Câu trả lời cần xem xét trên 4 yếu tố sau:

  • Tiền
  • Tuổi
  • Rủi ro
  • Mục đích bảo vệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *