tự-hào-nghề-bảo-hiểm-nhân-thọ

Xin chào các bạn, mình là Trần Việt – Chuyên gia về tài chính, bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ Quân đội. Hôm nay, ngồi ngẫm nghĩ về cái được và mất trong nghề bảo hiểm nhân thọ, quyết định viết ra để cám ơn những trảiRead More →