chuyện-buồn-nghề-bảo-hiểm-nhân-thọ-trần-việt-mb-ageas-life

Xin chào các bạn, mình là Trần Việt – Chuyên gia tài chính của Bảo hiểm nhân thọ Quân đội MB Ageas Life. Kể từ ngày bén duyên và trở thành một người tư vấn viên bảo hiểm, có rất nhiều điều trong nghành làm Trần Việt suy nghĩ, trănRead More →