người-bán-bảo-hiểm-ăn-tiền-của-tôi

Xin chào các bạn, mình là Trần Việt – Chuyên gia tài chính của bảo hiểm nhân thọ Quân đội MB Ageas Life. Hôm vừa rồi khi nói chuyện với một người bạn, mình đã thực sự rất bức xúc khi bị người này nói rằng:” Chúng mày đi bánRead More →