Đặc-điểm-và-ảnh-hưởng-của-khối-ngoại-đến-thị-trường-chứng-khoán-Việt-Nam-trần-việt

Xin chào các bạn, mình là Trần Việt. Hồi mình mới vào chứng khoán và tập tọe học về món này, mình thực sự rất hay nghe những câu chuyện về việc khối ngoại bán ròng mạnh, hoặc mua ròng mạnh mà thực sự mình không hiểu điều đó ảnhRead More →